Adhesiu de Poliestirè (30 ml)

Adhesiu de Poliestirè (30 ml)

2,25 €
Quantitat

Adhesiu incolor, clar i líquid, per enganxar plàstic, concretament poliestirè. S'aplica amb una petita ampolla proveïda d'una cànula o broquet, aplicant la cola sobre els cantons de les peces a unir, exercint una petita pressió fins a l’assentament de l'adhesiu. S’enganxa en pocs minuts per evaporació del dissolvent, quedant el polímer fixat en les peces tractades.

Composició: Dissolvent universal. No en respireu els vapors.

Fàcilment inflamable. Irrita els ulls i la pell. Nociu: riscos d’efectes greus en la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació, podent provocar també somnolència o vertigen. Possible risc durant l’embaràs d’efectes adversos pel fetus. Si s’ingereix pot causar danys greus. L’exposició prolongada pot provocar sequedat o formació d’esquerdes a la pell.

La pipeta no ve inclosa.

077CLORO30

També li podria agradar